ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Gik Live, S.L. Wonende Maria Diaz de Haro 68, 48920, Biscay, ingeschreven in het Register van Biscay (volume 5573, pagina 112, hoofdstuk 8, pagina 66903, ingang 1), CIF B95819736 beschikbaar op haar website ging.blue bepaalde inhoud van een informatieve aard over zijn activiteiten.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en uitsluitend van toepassing op het gebruik van de GIK LIVE! door de gebruikers die toegang hebben tot het. Deze algemene voorwaarden worden weergegeven voor gebruikers op de website gik.blue elke pagina en elke keer dat een gebruiker zijn gegevens in bestaande vormen binnenkomt, moet worden gelezen, afgedrukt ingediend en aanvaard via internet kan de USER zijn gegevens niet effectief invoeren zonder deze acceptatie te hebben plaatsgevonden.

Toegang tot de GIK LIVE! impliceert zonder voorbehoud de aanvaarding van deze algemene gebruiksomstandigheden die de USER in zijn geheel verstaat. De USER gaat ermee akkoord om de website en de daarin aangeboden diensten niet te gebruiken voor de uitvoering van activiteiten die in strijd zijn met de wet en om te allen tijde deze algemene voorwaarden te respecteren.

EERSTE .- TOEGANG EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 .- Het gebruik van de GIK LIVE! impliceert niet de verplichte registratie van de USER, tenzij deze USER de databank van bestaande artikelen in ga.blue wenst te gebruiken waar het nodig is om een ​​basisformulier in te dienen, wordt dit abonnement geregeld door de specifieke algemene voorwaarden. De voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website worden streng geregeld door de huidige wettigheid en door het beginsel van goed vertrouwen, die de GEBRUIKER verplichten om de website goed te gebruiken. Alle handelingen die de wettigheid, rechten of belangen van derden schenden, zijn verboden: recht op privacy, gegevensbescherming, intellectuele eigendom, enz. Express GIK LIVE! verbiedt het volgende:

1.1.1.- Uitvoeren van acties die op de website kunnen veroorzaken of erdoor kunnen leiden tot enige vorm van schade aan de systemen van GIK LIVE! of aan derden.

1.1.2.- Uitvoeren zonder toestemming enige vorm van reclame of commerciële informatie direct of verborgen, het versturen van massieve mails (“spaming”) of het verzenden van grote berichten om servers van het netwerk te blokkeren (“mail bombardement “).

1.1.3. Verkoop het Product zonder de juiste toestemming, persoonlijk of door een rechtspersoon. Om GIK LIVE! Products te kunnen markeren, moet de USER geregistreerd en gevalideerd worden in de Business Zone en de algemene voorwaarden voor het Business Zone contract volgen.

1.2 .- GIK LIVE! kan de toegang tot uw website te allen tijde onderbreken als het een gebruik in strijd met wettigheid, goed vertrouwen of deze algemene voorwaarden detecteert – zie clausule vijf.

TWEEDE .- INHOUD

De inhoud op deze website is uitgewerkt en opgenomen door:

2.1 .- GIK LIVE! Met behulp van interne en externe bronnen, zodat GIK LIVE! Is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die intern is uitgewerkt.

2.2 .- GIK LIVE! Behoudt het recht om de inhoud op uw website te allen tijde te wijzigen.

DERDE .- COPYRIGHT EN MERK

GIK LIVE! Is een geregistreerd handelsmerk. Het gebruik van het GIK LIVE! Brand, dat zowel de naam als het logo bevat, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van GIK LIVE! Alle rechten voorbehouden. Daarnaast is de GIK LIVE! -eigen inhoud, programmering en website design is volledig beschermd door het auteursrecht, wordt uitdrukkelijk elke reproductie, communicatie, distributie en verwerking van de beschermde tenzij uitdrukkelijke toestemming van GIK elementen LEEF niet toegestaan!.

VIERDE.- JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Ze zijn bevoegd om elk geschil of geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden van de rechtbanken van Barakaldo USER uitdrukkelijk afzien van enig ander rechtsgebied die kan overeenkomen lossen.

VIJFDE.

Indien enige bepaling van dit document ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht, waarbij rekening wordt gehouden met de wil van de partijen en het doel van deze voorwaarden. GIK LIVE! U mag geen van de in dit document die geen afstand van hetzelfde niet betekent, tenzij uitdrukkelijk door GIK erkende LEEF rechten en bevoegdheden uit te oefenen!.

VERKOOP EN RENTENBELEID

BETALINGEN

Betalingen worden alleen geaccepteerd door bankoverschrijving, domiciliëring en creditcards zoals Visa, American Express, MasterCard en Maestro.

RETURNS

De maximale termijn voor het retourneren van een product is 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Binnen die termijn, als de klant niet tevreden is, kunt u een terugbetaling van het bedrag dat voor aankopen gemaakt door contact op de telefoon 653.979.317 in hola@gik.blue e-mailadres of via het contactformulier bedrag aan te vragen. GIK LIVE! Zal doorgaan met de teruggave van 100% van het bedrag van de prijs van het aangeschafte product, waarbij de logistieke kosten van het retour worden afgetrokken. In het geval dat het product defect is of niet in overeenstemming is met het contract, heeft de klant het recht om het product te retourneren als GIK LIVE! De kosten van terugkeer.

In het geval dat de klant een probleem op het moment van levering van uw bestelling detecteert (beschadigde verpakking, ontbrekende of beschadigde producten) dient aan te geven in te schrijven op de vrachtbrief van de vervoerder, en contact per telefoon of e-mail met GIK LIVE! Binnen de eerste 24 uur na ontvangst van de bestelling.

De teruggaaf mag niet plaatsvinden in elk geval als het product niet wordt geleverd in perfecte staat, goed beschermd met de originele ongewijzigde verpakking en op voorwaarde dat zij niet duidelijk zijn in gebruik genomen om te voorkomen dat het product in dezelfde staat Welk werd verworven.

De terugbetaling van het betaalde bedrag wordt gedaan via de betaalmethode die bij de aankoop wordt gebruikt en in een periode van dertig dagen.

GIK LIVE! zal het bedrag niet terug te keren of om het even welke expeditie van goederen tot aan de ontvangst en de status van verpakking en toebehoren voorwerp dat ruilen of retourneren in onze winkels heeft geverifieerd.

Indien de door de gebruiker gevraagde rendement niet door de leverancier wordt aanvaard hierbij dat het product waarvan het rendement dient niet aan de voorwaarden voor de terugkeer in onderhavige clausule of zijn gebruikt (mits dit gebruik niet Beperkt aan de normale test om een ​​definitieve beslissing te nemen over de aankoop van het product), GIK LIVE! Het zal het product terugsturen naar de klant, die de bijbehorende verzendkosten moet aannemen.